top of page

Privacyverklaring

1. INTRODUCTIE

De bijgevoegde verklaring met betrekking tot klanten, leveranciers en andere zakenpartners heeft betrekking op hoe LFN CLEAN - DAKREINIGING (“het bedrijf”) de privacykwesties van deze groepen respecteert. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten van LFN CLEAN - DAKREINIGING en wordt onderhouden door LFN CLEAN - DAKREINIGING, Lenniksesteenweg 526 te 1500 Halle, België. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sollicitanten en medewerkers.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen en de meest recente verklaring wordt regelmatig op de website van LFN CLEAN - DAKREINIGING geplaatst. Indien LFN CLEAN - DAKREINIGING ingrijpende wijzigingen in dit beleid doorvoert, wordt de klant, leverancier of zakenpartner hiervan op de hoogte gehouden door middel van een melding op onze website.

Het doel van deze privacyverklaring is om individuen te informeren over hoe het bedrijf gegevens veilig verzamelt en verwerkt zodat de privacy behouden blijft. LFN CLEAN - DAKREINIGING respecteert en beschermt de privacy in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten. Hieronder vindt u meer informatie over de soorten persoonsgegevens die LFN CLEAN - DAKREINIGING verwerkt, het doel van de verwerking en de manier waarop het Bedrijf persoonsgegevens met derden kan delen.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan onderstaande gegevens verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden:

- Naam Adres

- E-mailadres, telefoonnummer

- Standplaats

- Bankrekeningnummer, creditcardgegevens

- IP-adres, browser-ID

- Gedrag ter plaatse

Deze lijst is niet uitputtend en LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gegevens verzamelen en verwerken die nuttig zijn voor haar diensten. Niet alle bovenstaande gegevens worden voor elke klant, leverancier en zakenpartner verzameld en verwerkt. Vaak zijn de gegevens beperkt tot enkele van de bovenstaande details. De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van het doel van de verwerking.

LFN CLEAN - DAKREINIGING verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens zoals etnische en raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, genetische of biometrische gegevens of seksuele voorkeuren. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gevoelige gegevens gebruiken, zoals het bankrekeningnummer. Daarnaast kan LFN CLEAN - DAKREINIGING de ontvangen datapunten combineren om een bruikbaar profiel te ontwikkelen voor het versturen van gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties. LFN CLEAN - DAKREINIGING is zich bewust van de gevoeligheid en impact op de privacy van personen en heeft passende maatregelen genomen om zorgvuldig met alle gegevens om te gaan.

3. HOE VERZAMELT LFN CLEAN - DAKREINIGING GEGEVENS?

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gegevens verzamelen voor het gebruik van producten en diensten. Deze gegevens kunnen rechtstreeks of van individuen of hun apparaten worden verzameld. Het bedrijf kan bijvoorbeeld gegevens over of over het individu verzamelen via de website van het bedrijf, sociale-mediapagina's, e-mails van de klantenservice bij het aanmelden voor nieuwsbrieven en gepersonaliseerde aanbiedingen van het bedrijf. rekening. Wanneer individuen een product van LFN CLEAN - DAKREINIGING kopen, kan het bedrijf zijn registratie-informatie, de status van zijn bestelling en zijn aankoopgeschiedenis verzamelen. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan persoonlijke informatie verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases, externe verwerkers of sociale media.

4.1  Persoonsgegevens rechtstreeks verzameld van de klant, leverancier en zakenpartner.

LFN CLEAN - DAKREINIGING verzamelt en verwerkt persoonsgegevens rechtstreeks van de klant, leverancier of andere zakenpartners. Deze partijen hebben ervoor gekozen deze gegevens aan LFN CLEAN - DAKREINIGING te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer partijen e-mailadressen verstrekken om een digitale bon te ontvangen of om zaken te doen met LFN CLEAN - DAKREINIGING.

4.2  Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van de klant, leverancier en zakenpartner.

In aanvulling op het bovenstaande kan LFN CLEAN - DAKREINIGING persoonsgegevens van deze groepen verzamelen, verkregen via derden, als onderdeel van de dienstverlening van het Bedrijf of in verband met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op het Bedrijf.

De lijst van derde partijen waarmee LFN CLEAN - DAKREINIGING haar gegevens deelt zijn, maar is niet beperkt tot: Facebook, LinkedIn, Amazon, Google Analytics Premium, Google Tag manager, Hotjar, Salesforce, Bpost, Microsoft Azure.

4. HOE GEBRUIKT LFN CLEAN - DAKREINIGING DEZE GEGEVENS?

LFN CLEAN - DAKREINIGING gebruikt deze persoonsgegevens voornamelijk op basis van een contractuele verplichting, een wettelijke verplichting, toestemming of een gerechtvaardigd belang.

LFN CLEAN - DAKREINIGING zal de gegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers en andere zakelijke partners. LFN CLEAN - DAKREINIGING verwerkt ook gegevens op grond van een wettelijke verplichting. Op grond van een wettelijke verplichting kan het bedrijf bepaalde financiële gegevens gedurende een bepaalde periode bewaren om te voldoen aan de eisen die zijn gesteld door de nationale belastingautoriteiten. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan uw gegevens ook verwerken voor een gerechtvaardigd zakelijk belang om onze relatie met deze partijen te versterken. Het Bedrijf kan dergelijke partijen mededelingen doen over haar diensten waarvan zij denkt dat deze voor de partijen van belang kunnen zijn.  

 

Het bedrijf houdt rekening met de balans tussen de impact op de privacy en het legitieme zakelijke belang van het bedrijf. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan persoonsgegevens verwerken als u hiermee instemt. Het Bedrijf kan deze partijen bijvoorbeeld wettelijk toestemming vragen om een profiel aan te maken om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen sturen. Het Bedrijf vraagt ook toestemming om een cookie op apparaten te plaatsen zodat het Bedrijf profielen kan opzetten en advertenties kan plaatsen. Wanneer LFN CLEAN - DAKREINIGING gegevens verwerkt op basis van deze rechtsgronden, hebben deze partijen het recht om bezwaar te maken, te beperken, te wissen, toegang te krijgen en gegevensoverdraagbaarheid te vragen.

5. WAAROM VERWERKT LFN CLEAN - DAKREINIGING DEZE GEGEVENS?

1. Om vragen te beantwoorden, wanneer gecontacteerd;

Wanneer een persoon contact wil opnemen met LFN CLEAN - DAKREINIGING, zal het Bedrijf deze gegevens gebruiken om op het verzoek of de vraag te reageren. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan uw naam, e-mailadres en correspondentie met LFN CLEAN - DAKREINIGING verwerken. LFN CLEAN - DAKREINIGING verwerkt deze gegevens op basis van toestemming van de personen bij het verstrekken van de gegevens.

2. Om bestellingen af te ronden en wanneer een account is geregistreerd;

LFN CLEAN - DAKREINIGING vraagt om persoonlijke gegevens in te vullen wanneer een persoon een bestelling wil afronden en/of zich aanmeldt voor een account. Sommige van deze informatie is verplicht: titel, voornaam, achternaam, adres, e-mail, wachtwoord. De informatie die nodig is voor een aankoop is gebaseerd op een contractuele verplichting en om de persoon te informeren over de status van de bestelling. Om een aankoop te voltooien, kan LFN CLEAN - DAKREINIGING gegevens gebruiken voor het verwerken van betalingen, leveringen, statusupdates en andere communicatie, zoals het melden van de leveringsstatus of het verzenden van informatie. De gegevens die LFN CLEAN - DAKREINIGING kan verwerken zijn naam, geslacht, contactgegevens, e-mailadres, aankoopgeschiedenis, bankrekeninggegevens. Persoonlijke informatie en bestelgeschiedenis worden opgeslagen op een beveiligde server.

3. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;

In het gerechtvaardigd belang van het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten kan LFN CLEAN - DAKREINIGING persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Op basis van een analyse van het klantgedrag kan LFN CLEAN - DAKREINIGING haar producten en diensten aanpassen. Dit klantgedrag is gebaseerd op bezoekersstatistieken en hoe vaak bezoekers op webpagina's en gekochte artikelen hebben geklikt. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gebruik maken van derde partijen zoals Google Analytics om bezoekersgedrag te analyseren om zo haar dienstverlening te verbeteren. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan persoonsgegevens delen met derden die LFN CLEAN - DAKREINIGING webhosting, analyse, betalingen en andere soortgelijke diensten leveren. De persoonsgegevens die LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gebruiken zijn contactgegevens, e-mailadres, betalingsgegevens, correspondentie en technische gegevens van individuele apparaten zoals IP-adres, browser-ID en de pagina's die de persoon op de LFN CLEAN - DAKREINIGING-website heeft bezocht.

4. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving;

LFN CLEAN - DAKREINIGING moet voldoen aan wet- en regelgeving en daarom kunnen persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen, bijvoorbeeld voor wettelijke verplichtingen zoals fiscale doeleinden. De persoonsgegevens die LFN CLEAN - DAKREINIGING kan verwerken zijn naam en contactgegevens.

5. Om meer functionaliteit van de website te bieden;

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan technische gegevens verwerken als een persoon de website van LFN CLEAN - DAKREINIGING gebruikt. Deze technische gegevens worden gebruikt om de websites te beheren en te verbeteren. Als een persoon ervoor kiest om zijn locatie en voorkeuren in te voeren, verwerkt het bedrijf deze gegevens om deze op te slaan voor het volgende bezoek. LFN CLEAN - DAKREINIGING gebruikt cookies op haar website om een bezoek te garanderen dat gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Lees meer over cookies in het cookiebeleid. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan de gegevens verwerken die door het individu op onze website zijn ingevoerd en die zijn gekoppeld aan het IP-adres en de browser-ID.

6. Om via social media in contact te komen met partijen;

LFN CLEAN - DAKREINIGING maakt gebruik van social media accounts zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Het Bedrijf verwerkt gegevens op basis van toestemming. Als een individu via een van de media contact opneemt met LFN CLEAN - DAKREINIGING, worden de gegevens gebruikt om op deze berichten te reageren. Als een persoon inlogt via een social media-account bij LFN CLEAN - DAKREINIGING, kan het Bedrijf gegevens delen met de aanbieder van dit account. Op de door LFN CLEAN - DAKREINIGING gedeelde informatie is het privacybeleid van de social media provider van toepassing. De persoonsgegevens die LFN CLEAN - DAKREINIGING kan verwerken zijn de naam en het e-mailadres evenals de gegevens die in uw bericht worden gebruikt. Als een persoon op een van de websitepictogrammen klikt, worden deze doorgelinkt naar die websites van derden. Als een persoon deze websites bezoekt, kunnen deze derden mogelijk een cookie op hetzelfde apparaat plaatsen. Lees meer over cookies in het cookiebeleid.

7. Voor de evaluatie of acceptatie van klanten, leveranciers en andere zakenpartners;

Wanneer een klant bestelt bij of een leverancier of zakenpartner samenwerkt met LFN CLEAN - DAKREINIGING, kan het Bedrijf persoonsgegevens verwerken om identiteit en filtering te beoordelen op basis van een contractuele verplichting. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan contactgegevens, naam, adres, e-mailadres en bankrekeninggegevens verwerken.

8. Voor de uitvoering van (contractuele) overeenkomsten;

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gegevens verwerken wanneer een klant artikelen van de website koopt. Gegevens die door LFN CLEAN - DAKREINIGING worden verwerkt, zijn gebaseerd op de transactie, zoals naam, verzendgegevens, bankrekeninggegevens, toestemming voor gepersonaliseerde aanbiedingen en algemene voorwaarden. LFN CLEAN - DAKREINIGING werkt samen met leveranciers en andere zakenpartners, daarom verwerkt het bedrijf gegevens voor facturen, betalingsinformatie en leveringsinformatie. LFN CLEAN - DAKREINIGING verwerkt gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en bankrekeningnummer. LFN CLEAN - DAKREINIGING verwerkt deze gegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

9. Om gepersonaliseerde advertenties te tonen;

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gepersonaliseerde aanbiedingen sturen als de persoon zijn toestemming heeft gegeven. Een individu kan zich abonneren op de LFN CLEAN - DAKREINIGING-nieuwsbrief en gepersonaliseerde aanbiedingen door een e-mailadres op te geven in de nieuwsbrief en de gepersonaliseerde aanbiedingsmodule die onderaan elke pagina op deze site of in de winkel te vinden is. LFN CLEAN - DAKREINIGING stuurt geen nieuwsbrieven en gepersonaliseerde aanbiedingen aan klanten of geregistreerde bezoekers, tenzij de persoon toestemming heeft gegeven voor de nieuwsbrief en gepersonaliseerde aanbiedingen in het bijzonder. Alle nieuwsbrieven en gepersonaliseerde aanbiedingen bevatten een afmeldlink voor het geval de persoon zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van nieuwe nieuwsbrieven en gepersonaliseerde aanbiedingen. Gepersonaliseerde aanbiedingen worden verzonden naar een e-mailadres dat advertenties kan bevatten die interessant kunnen zijn voor het individu op basis van aankoopgeschiedenis en online gedrag, zoals een verlaten winkelwagentje.

Persoonsgegevens Het LFN CLEAN - DAKREINIGING-proces voor het verzenden van gepersonaliseerde aanbiedingen zijn de gegevens die individuen actief met LFN CLEAN - DAKREINIGING hebben gedeeld, zoals naam, e-mailadres en aankoopgeschiedenis en LFN CLEAN - DAKREINIGING-gegevens die zijn verkregen op basis van interactie van individuen met de website. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan het IP-adres en browser-ID gebruiken om uw gedrag op onze website te volgen als u toestemming heeft gegeven voor het accepteren van cookies.

Als een persoon deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kan hij op elk moment zijn toestemming intrekken of zich afmelden voor deze nieuwsbrieven en gepersonaliseerde aanbiedingen via de ontvangen marketing-e-mail.

6. MET WIE DEELT LFN CLEAN - DAKREINIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS?

LFN CLEAN - DAKREINIGING is een wereldwijde organisatie en kan gegevens verstrekken aan andere LFN CLEAN - DAKREINIGING-winkels en -kantoren als dit nodig is voor de dienstverlening. Deze gegevens worden verwerkt voor administratieve doeleinden. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u deze informatie oorspronkelijk heeft verstrekt. Wanneer LFN CLEAN - DAKREINIGING informatie van of over haar of het gebruik van producten naar andere landen overdraagt, beschermt het bedrijf deze zoals beschreven in dit privacybeleid. Door het gebruik van producten stemmen partijen in met de overdracht van informatie van of over de persoon of het gebruik van de producten van LFN CLEAN - DAKREINIGING naar landen buiten het woonland.

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gegevens verwerken aan andere bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien LFN CLEAN - DAKREINIGING gegevens verwerkt met een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgt, zorgt LFN CLEAN - DAKREINIGING voor passende waarborgen, zoals standaard contractbepalingen van de Europese Commissie of het Privacy Shield.

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan ook gegevens aan derden verwerken als dit op grond van wet, regelgeving of een rechterlijke uitspraak wordt vereist.

LFN CLEAN - DAKREINIGING heeft met derden verwerkersovereenkomsten gesloten om te waarborgen dat de gegevens met hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid worden toegepast als door LFN CLEAN - DAKREINIGING. LFN CLEAN - DAKREINIGING heeft met derden verwerkersovereenkomsten gesloten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de AVG zijn vastgelegd. LFN CLEAN - DAKREINIGING bepaalt voor welke doeleinden de derde de gegevens mag verwerken en de derde is verplicht deze instructies van LFN CLEAN - DAKREINIGING op te volgen.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

LFN CLEAN - DAKREINIGING zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. LFN CLEAN - DAKREINIGING zal gegevens alleen bewaren in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en in overeenstemming met de rechtmatigheid van de verwerking.

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan persoonsgegevens opslaan om te voldoen aan de wettelijke grondslagen van een contractuele verplichting, een wettelijke verplichting en om juridische claims voor te bereiden, te verdedigen of uit te oefenen en in het algemeen wanneer LFN CLEAN - DAKREINIGING een legitiem belang heeft om dit te doen. LFN CLEAN - DAKREINIGING kan ook gegevens opslaan die met toestemming zijn verstrekt.

8. MINDERJARIGEN

Onder de achttien (18) jaar vraagt LFN CLEAN - DAKREINIGING om een redelijke inspanning te leveren om te verifiëren dat een ouder of voogd de juiste toestemming heeft gegeven.

9. WAT ZIJN UW RECHTEN?

De persoon heeft de mogelijkheid om toegang, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering, rectificatie en een klacht in te dienen door contact op te nemen met info@LFN Clean - Dakreiniging.com

Indien de persoon een klacht wil indienen, vraagt het Bedrijf de medewerker om een e-mail te sturen naar info@LFN Clean - Dakreiniging.com. Let op: u kunt een klacht indienen bij de Belgische Autoriteit.

De persoon heeft de volgende rechten:

- Recht op toegang tot persoonsgegevens waarover LFN CLEAN - DAKREINIGING te allen tijde beschikt.

- Recht om LFN CLEAN - DAKREINIGING te vragen haar onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en de onvolledige informatie waarover LFN CLEAN - DAKREINIGING beschikt aan te vullen.

- Recht om te worden vergeten en om zich te verzetten en LFN CLEAN - DAKREINIGING te vragen om persoonsgegevens te verwijderen als LFN CLEAN - DAKREINIGING geen wettelijke of reglementaire verplichting heeft om deze gegevens te bewaren.

- Recht op beperking van persoonsgegevens.

- Recht om LFN CLEAN - DAKREINIGING te vragen de werknemer een kopie te verstrekken van zijn persoonsgegevens die in het bezit zijn van LFN CLEAN - DAKREINIGING.

- Recht om een klacht in te dienen bij LFN CLEAN - DAKREINIGING of de Toezichthoudende Autoriteit.

LFN CLEAN - DAKREINIGING zal de rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens aan derden meedelen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. LFN CLEAN - DAKREINIGING zal de persoon van derden informeren bij een probleem.

Wanneer de persoon een verzoek doet, geef dan de persoonsgegevens aan die LFN CLEAN - DAKREINIGING over u kan verwerken door LFN CLEAN - DAKREINIGING meer informatie te geven over de persoonsgegevens. Specificeer voor de beperking het verzoek aan een specifieke afdeling, proces, team, incident of afdeling. Probeer deadlines, namen, data, type verwerking en documenten op te nemen, zodat LFN CLEAN - DAKREINIGING het verzoek zo snel mogelijk kan verwerken. LFN CLEAN - DAKREINIGING zal binnen één maand na ontvangst op het verzoek reageren.

 

10. COOKIES, PROFILERING EN INTREKKING VAN TOESTEMMING

LFN CLEAN - DAKREINIGING kan gepersonaliseerde aanbiedingen sturen op basis van account- en/of websitegedrag. LFN CLEAN - DAKREINIGING stuurt alleen gepersonaliseerde aanbiedingen als zij heeft ingestemd met het ontvangen van deze aanbiedingen.

LFN CLEAN - DAKREINIGING gebruikt op haar website cookies zoals functionele, analytische en tracking cookies. LFN CLEAN - DAKREINIGING gebruikt deze cookies om de winkelervaring persoonlijker te maken. LFN CLEAN - DAKREINIGING zal alleen een tracking cookie plaatsen als er expliciete toestemming is gegeven op de website. LFN CLEAN - DAKREINIGING en derden kunnen dan haar gedrag volgen en de advertenties aanpassen aan hun interesses.

De partijen hebben te allen tijde het recht om hun toestemming om zich af te melden voor gepersonaliseerde aanbiedingen via marketing-e-mails in te trekken. Het intrekken van toestemming voor tracking en andere cookies kan in de cookiebanner. Onder "voorkeuren" kunnen de cookie-instellingen worden aangepast.

11. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

LFN CLEAN - DAKREINIGING heeft passende en redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens in haar systemen te waarborgen. LFN CLEAN - DAKREINIGING mag geen gegevens aan derden verwerken, tenzij het Bedrijf een wettelijke basis heeft om dit te doen, bijvoorbeeld als er toestemming is gegeven of als dit wettelijk vereist is.

Daarnaast zijn de medewerkers van LFN CLEAN - DAKREINIGING opgeleid om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en in volledige vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor het personeel zijn toegangsrechten voor het personeel gespecificeerd om de toepasselijke legitieme doeleinden te dienen die nodig zijn voor het individu om zijn taken uit te voeren.

 

 

12. LINKS EN CONTACTGEGEVENS

LFN CLEAN - DAKREINIGING is niet verantwoordelijk voor het incasseren en verwerken van andere organisaties. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de persoonsgegevens van een derde partij die aan LFN CLEAN - DAKREINIGING is gekoppeld.

13. Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met de klantenservice:

E-mailadres: contact.lfnclean@gmail.com

Telefoonnummer: +32 (0) 472 88 46 48

bottom of page